Disclaimer

Disclaimer van AppartementenHilversum

AppartementenHilversum is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenHilversum, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenHilversum zijn verbonden. AppartementenHilversum is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenHilversum beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenHilversum is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenHilversum worden aangeboden. AppartementenHilversum garandeert niet dat de op AppartementenHilversum aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenHilversum garandeert ook niet dat de op AppartementenHilversum aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenHilversum garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenHilversum hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenHilversum is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenHilversum. U vrijwaart AppartementenHilversum voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenHilversum.